منو
سبد خرید شما

Creality

Creality-creality

مخزن رزین (VAT) پلاستیکی مناسب برای پرینترهای سه بعدی ray sky lite ld-006 مخزن رزین (VAT) پلاستیکی مناسب برای پرینترهای سه بعدی ray sky lite ld-006
ناموجود
موجودی: موجود نمی باشد کد محصول: 10132046
این مخزن رزین (VAT) برای پرینترهای سه بعدی زیر از شرکت کریلیتی طراحی شده است و از جنس پلاستیک ساخته شده است. CL-925 HALOT-RAY CL-89 HALOT-SKY CL-89L HALOT-LITE LD-006White Plastic Tray Kit_296.18×37.5×191_plastic ..
2,492,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,492,000 تومان
نازل High Speed اکسترودر قطر 0.4mm کریلیتی مناسب فیلامنت 1.75 نازل High Speed اکسترودر قطر 0.4mm کریلیتی مناسب فیلامنت 1.75
ناموجود
موجودی: موجود نمی باشد کد محصول: 10110147
برای استفاده در پرینتر های سه بعدی با سرعت های چاپ بالا می توانید از این نازل استفاده نمایید.قطر نازل: 0.4 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر دستگاهای زیر و سایر دستگاه های مشابه:Ender-7 Ender-5 S1   ..
35,900 تومان
قیمت بدون مالیات:35,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110124
قطر نازل: 0.25 میلی متر مناسب پرینتر های:CR-6 SE CR-6 Max Ender-6 Ender-3 Ender-3 Pro Ender-3S Ender-3 V2 Ender-3 Max Ender-5 Pro Ender-5 Plus CR-10 CR-10 V2 CR-10V3 CR-10Min CR-10S Ender-3 S1 Ender-3 S1 Pro Sermoon D1 Sermoon V1 CR-10 Smart Pro Ender-..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110155
قطر نازل: 0.2 میلی متر مناسب پرینتر های:CR-6 SE CR-6 Max Ender-6 Ender-3 Ender-3 Pro Ender-3S Ender-3 V2 Ender-3 Max Ender-5 Pro Ender-5 Plus CR-10 CR-10 V2 CR-10V3 CR-10Min CR-10S Ender-3 S1 Ender-3 S1 Pro Sermoon D1 Sermoon V1 CR-10 Smart Pro Ender-3..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110156
قطر نازل: 0.3 میلی متر مناسب پرینتر های:CR-6 SE CR-6 Max Ender-6 Ender-3 Ender-3 Pro Ender-3S Ender-3 V2 Ender-3 Max Ender-5 Pro Ender-5 Plus CR-10 CR-10 V2 CR-10V3 CR-10Min CR-10S Ender-3 S1 Ender-3 S1 Pro Sermoon D1 Sermoon V1 CR-10 Smart Pro Ender-3..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110125
قطر نازل: 0.4 میلی متر مناسب پرینتر های:CR-6 SE CR-6 Max Ender-6 Ender-3 Ender-3 Pro Ender-3S Ender-3 V2 Ender-3 Max Ender-5 Pro Ender-5 Plus CR-10 CR-10 V2 CR-10V3 CR-10Min CR-10S Ender-3 S1 Ender-3 S1 Pro Sermoon D1 Sermoon V1 CR-10 Smart Pro Ender-3..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110157
قطر نازل: 0.5 میلی متر مناسب پرینتر های:CR-6 SE CR-6 Max Ender-6 Ender-3 Ender-3 Pro Ender-3S Ender-3 V2 Ender-3 Max Ender-5 Pro Ender-5 Plus CR-10 CR-10 V2 CR-10V3 CR-10Min CR-10S Ender-3 S1 Ender-3 S1 Pro Sermoon D1 Sermoon V1 CR-10 Smart Pro Ender-3..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110126
قطر نازل: 0.6 میلی متر مناسب پرینتر های:CR-6 SE CR-6 Max Ender-6 Ender-3 Ender-3 Pro Ender-3S Ender-3 V2 Ender-3 Max Ender-5 Pro Ender-5 Plus CR-10 CR-10 V2 CR-10V3 CR-10Min CR-10S Ender-3 S1 Ender-3 S1 Pro Sermoon D1 Sermoon V1 CR-10 Smart Pro Ender-3..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110127
قطر نازل: 0.8 میلی متر مناسب پرینتر های:CR-6 SE CR-6 Max Ender-6 Ender-3 Ender-3 Pro Ender-3S Ender-3 V2 Ender-3 Max Ender-5 Pro Ender-5 Plus CR-10 CR-10 V2 CR-10V3 CR-10Min CR-10S Ender-3 S1 Ender-3 S1 Pro Sermoon D1 Sermoon V1 CR-10 Smart Pro Ender-3..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110160
نازل آلیاژ استیل 0.4mm مناسب پرینتر سه بعدی های زیر:Creality CR-M4Creality K1Creality K1 Maxآلیاژ استیل :Chromium Zirconium copper (Cr-Zr-Cu)..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110161
نازل آلیاژ استیل 0.6mm مناسب پرینتر سه بعدی های زیر:Creality CR-M4Creality K1Creality K1 Maxآلیاژ استیل :Chromium Zirconium copper (Cr-Zr-Cu)..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110162
نازل آلیاژ استیل 0.8mm مناسب پرینتر سه بعدی های زیر:Creality CR-M4Creality K1Creality K1 Maxآلیاژ استیل :Chromium Zirconium copper (Cr-Zr-Cu)..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110148
برای استفاده در پرینتر های سه بعدی با سرعت های چاپ بالا می توانید از این نازل استفاده نمایید.قطر نازل: 0.4 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر دستگاهای زیر و سایر دستگاه های مشابه:Ender-7 Ender-5 S1 Ender-3 V3 SE اکسترودر Spider High-temperature و سایر اکسترودر های دما بالا و..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110149
برای استفاده در پرینتر های سه بعدی با سرعت های چاپ بالا می توانید از این نازل استفاده نمایید.قطر نازل: 0.6 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر دستگاهای زیر و سایر دستگاه های مشابه:Ender-7 Ender-5 S1 Ender-3 V3 SE اکسترودر Spider High-temperature و سایر اکسترودر های دما بالا و..
99,900 تومان
قیمت بدون مالیات:99,900 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110163
نازل استیل سخت شده 0.4mm مناسب پرینتر سه بعدی های زیر:Creality CR-M4Creality K1Creality K1 Max..
113,000 تومان
قیمت بدون مالیات:113,000 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110164
نازل استیل سخت شده 0.6mm مناسب پرینتر سه بعدی های زیر:Creality CR-M4Creality K1Creality K1 Max ..
113,000 تومان
قیمت بدون مالیات:113,000 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110165
نازل استیل سخت شده 0.8mm مناسب پرینتر سه بعدی های زیر:Creality CR-M4Creality K1Creality K1 Max ..
113,000 تومان
قیمت بدون مالیات:113,000 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110132
قطر نازل: 0.25 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر های سری mkCR-6 SE/CR-6 Max/Ender-6/Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/Ender-5 Pro/Ender-5 Plus/CR-10/CR-10 V2/CR-10V3/CR-10Min/CR-10S/Ender-3 S1/Ender-3 S1 Pro/Sermoon D1/Sermoon V1/CR-10 Smart Pro/Ender-3 S1/Ender-3 S1 PRO..
33,350 تومان
قیمت بدون مالیات:33,350 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110152
قطر نازل: 0.2 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر های سری mkCR-6 SE/CR-6 Max/Ender-6/Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/Ender-5 Pro/Ender-5 Plus/CR-10/CR-10 V2/CR-10V3/CR-10Min/CR-10S/Ender-3 S1/Ender-3 S1 Pro/Sermoon D1/Sermoon V1/CR-10 Smart Pro/Ender-3 S1/Ender-3 S1 PRO/..
33,350 تومان
قیمت بدون مالیات:33,350 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110153
قطر نازل: 0.3 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر های سری mkCR-6 SE/CR-6 Max/Ender-6/Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/Ender-5 Pro/Ender-5 Plus/CR-10/CR-10 V2/CR-10V3/CR-10Min/CR-10S/Ender-3 S1/Ender-3 S1 Pro/Sermoon D1/Sermoon V1/CR-10 Smart Pro/Ender-3 S1/Ender-3 S1 PRO/..
33,350 تومان
قیمت بدون مالیات:33,350 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110120
قطر نازل: 0.4 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر های سری mkCR-6 SE/CR-6 Max/Ender-6/Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/Ender-5 Pro/Ender-5 Plus/CR-10/CR-10 V2/CR-10V3/CR-10Min/CR-10S/Ender-3 S1/Ender-3 S1 Pro/Sermoon D1/Sermoon V1/CR-10 Smart Pro/Ender-3 S1/Ender-3 S1 PRO/..
33,350 تومان
قیمت بدون مالیات:33,350 تومان
نازل اکسترودر 0.5mm  کریلیتی مناسب فیلامنت 1.75 نازل اکسترودر 0.5mm  کریلیتی مناسب فیلامنت 1.75
ناموجود
موجودی: موجود نمی باشد کد محصول: 10110154
قطر نازل: 0.5 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر های سری mkCR-6 SE/CR-6 Max/Ender-6/Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/Ender-5 Pro/Ender-5 Plus/CR-10/CR-10 V2/CR-10V3/CR-10Min/CR-10S/Ender-3 S1/Ender-3 S1 Pro/Sermoon D1/Sermoon V1/CR-10 Smart Pro/Ender-3 S1/Ender-3 S1 PRO/..
29,000 تومان
قیمت بدون مالیات:29,000 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110133
قطر نازل: 0.6 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر های سری mkCR-6 SE/CR-6 Max/Ender-6/Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/Ender-5 Pro/Ender-5 Plus/CR-10/CR-10 V2/CR-10V3/CR-10Min/CR-10S/Ender-3 S1/Ender-3 S1 Pro/Sermoon D1/Sermoon V1/CR-10 Smart Pro/Ender-3 S1/Ender-3 S1 PRO/..
33,350 تومان
قیمت بدون مالیات:33,350 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110134
قطر نازل: 0.8 میلی متر مناسب برای استفاده در اکسترودر های سری mkCR-6 SE/CR-6 Max/Ender-6/Ender-3/Ender-3 Pro/Ender-3S/Ender-3 V2/Ender-3 Max/Ender-5 Pro/Ender-5 Plus/CR-10/CR-10 V2/CR-10V3/CR-10Min/CR-10S/Ender-3 S1/Ender-3 S1 Pro/Sermoon D1/Sermoon V1/CR-10 Smart Pro/Ender-3 S1/Ender-3 S1 PRO/..
33,350 تومان
قیمت بدون مالیات:33,350 تومان
موجودی: موجود است کد محصول: 10110074
قطر نازل: 0.2 میلی متر مناسب برای استفاده در پرینتر سه بعدی CR-10S PRO (نسخه 1 و 2 ) و CR-10 Max رزوه این نازل با نازل های سری mk متفاوت است...
39,900 تومان
قیمت بدون مالیات:39,900 تومان
نمایش 151 تا 175 از 254 (11 صفحه)