نمایش سریع

نرم افزار آردوینو Aduino IDE

0 تومان

نرم افزار آردوینو Aduino IDE​ یک نرم افزار بسیار کاربردی برای پروگرام کردن برد های آردوینو است.  برد های آردوینو به همراه یک محیط نرم افزاری یکپارچه (Arduino IDE) متن باز ارائه می‌شود که در رایانه‌ های عادی قابل اجرا است. این نرم افزار اجازهٔ برنامه‌نویسی به کمک زبان C یا ++C را برای همه بردهای آردوینو فراهم می کند. بدیهی است این نرم افزار فقط..

نمایش سریع

نرم افزار پرینت سه بعدی Simplify3D

0 تومان

نسخه 4 اﻧﺗﻘﺎل ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺑدون درز    اﮔر ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻗطﻌه ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را  اﻋﻣﺎل ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد، ﻧرم اﻓزار ﺑﺻورت  ھوﺷﻣﻧد ﻣرز ﺟداﯾش اﯾن دو ﺗﻧظﯾم را  ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع ﺗﻧظﯾم را  ﺑرای ﻣرز ﺑﯾن اﯾن دو اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺟداﯾﺷﯽ در ﮐﺎر ﻣﺷﺎھده ﻧﺷود. ﭘﯾﺷﻧﻣﺎﯾش ﻓرآﯾﻧدھﺎی ..

نمایش سریع

نرم افزار پیشرفته مش بندی Autodesk MeshMixer

0 تومان

Meshmixer یکی از محصولات رایگان شرکت Autodesk بوده که به طور حرفه‌ای برای مش بندی مثلثی و کار بر روی مش‌ها عرضه شده است. با استفاده از این نرم افزار می‌توان اشکال پیچیده را مش بندی کرد و فایل‌های سه بعدی را تمیز کرده و اضافات آن را حذف نمود. همچنین می‌توان مدل‌های سه بعدی را برای چاپ سه بعدی آماده سازی کرد. اتودسک معتقد است این نرم ا..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)